Relacje inwestorskie


29.09.2020 r.

Zarząd spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Tychach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Darwina 25A/7A, 43-100 Tychy. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym wezwaniem.     


30.09.2020 r.

Dnia 28 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RIM INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA podjęło uchwałę o wyborze Biura Maklerskiego zaprotokołowaną aktem notarialnym Rep. A nr 5889/2020 o treści:

UCHWAŁA NUMER 6
w przedmiocie wyboru Domu Maklerskiego w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RIM INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tychach działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665), do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


27.10.2020 r.

Zarząd spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Tychach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Darwina 25A/7A, 43-100 Tychy. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest drugim wezwaniem.     


25.11.2020 r.

Zarząd spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Tychach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Darwina 25A/7A, 43-100 Tychy. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest trzecim wezwaniem.     


19.12.2020 r.

Zarząd spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Tychach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Darwina 25A/7A, 43-100 Tychy. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest czwartym wezwaniem.     


18.01.2021 r.

Zarząd spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. – komplementariusza spółki RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Tychach, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia procedury dematerializacji tychże akcji. Dokumenty akcji należy składać osobiście w siedzibie Spółki – tj. RIM INVESTMENT Sp. z o.o. SKA, ul. Darwina 25A/7A, 43-100 Tychy. Dokumenty przyjmowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).       

Niniejsze ogłoszenie jest piątym wezwaniem.